Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2022 оны 8 сар
298,366
Халдварт бус өвчин 2022он8 сар
1,959,997

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын алба

Ажилтны нэр    
                             Албан тушаал
Өрөөний дугаар/утас
И-мэйл хаяг
Ш.Алтанцэцэг
Албаны дарга       208
Tsatsral.enkhbold@gmail.com

Ц.Одончимэг


Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70128804

Odonchimeg-ts@hdc.gov.mn


Б.Батнаран


Байгууллагын гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэнbatnaran888@gmail.com