Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Чанар, аюулгүй байдал


“ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ ЗӨВ ТАНИХ СТАНДАРТ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Магадлан итгэмжлэлийн албанаас тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын ажилтнуудын сургалт зохион байгууллаа.

”Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр-2021”

“Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр”-ийг угтан эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа

Тусламж,үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийн цахим сургалт

Тусламж,үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдэд цахим сургалт зохион байгууллаа

“ Үйлчлүүлэгчийн Аюулгүй Байдлын Дэлхийн Өдөр 2021” 9 сарын 17-нд болно

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын 10 баримт

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны А/566

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны А/565

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/539

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/538

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/537

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/536

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ны А/406

“Үйлчлүүлэгчийн Аюулгүй Байдлын Дэлхий Өдөр”,   9 дүгээр сарын 17