Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 24 913 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 227 төрөлтөөр буюу 0.9 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 075 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 235 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 12 729 буюу 50.8 хувь нь хүү, 12 346 буюу 49.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 5 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 19.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 7.8-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 346 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.8 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 411 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.4 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 29 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нас баралтын 5735 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 3457 тохиолдол буюу 60.3 хувь нь эрэгтэй, 2278 буюу 39.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 төрлийн 14 145 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 43.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 728 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.5-оор нэмэгдсэн байна.
Тушаал гарчиг ОГНОО Тушаалын дугаар
Удирдамж
Тушаалын нэр Тушаалын огноо Тушаалын дугаар татах холбоос
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2018-08-28 А346
Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталдчилгааг зохицуулах журам / Нүүр / 2018-08-28 А346
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2018-01-23 А16
Хоол эмчилгээний удирдамж / Нүүр / 2018-01-23 А16
Эм зүйн салбарын сайн засаглалын удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2016-12-16 А190
Эм зүйн салбарын сайн засаглалын удирдамж / Нүүр / 2016-12-16 А190
Ёс зүйн удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2014-01-29 29
Хүний үр хөврөлийн судалгааны ёс зүйн удирдамж / Нүүр / 2014-01-29 29
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах ёс зүйн удирдамж / Нүүр / 2014-01-29 29
Бэлгийн цөөнх-д ХДХВ-БЗДХ-ын судалгаа явуулахад баримтлах ёс зүйн / Нүүр / 2013-12-20 485
Сүрьеэгийн чиглэлээр хийгдэх судалгаанд хүнийг хамруулахад баримтлах ёс зүй / Нүүр / 2013-12-20 485
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2013-12-13 472
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээний удирдамж / Нүүр / 2013-12-13 472
Сувилгааны газарт / Нүүр / 2013-12-13 472
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2013-12-13 485