Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 058 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3174 төрөлтөөр буюу 4.3 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 77 528 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3200 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 39 787 буюу 51.3 хувь нь хүү, 37 741 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1037 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1310 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 66 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нас баралтын 17 331 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1519 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 10 437 тохиолдол буюу 60.2 хувь нь эрэгтэй, 6894 буюу 39.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 27 төрлийн 42 074 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 132.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2226 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.5-оор буурсан байна.
Тушаал гарчиг ОГНОО Тушаалын дугаар
Удирдамж
Тушаалын нэр Тушаалын огноо Тушаалын дугаар татах холбоос
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2018-08-28 А346
Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталдчилгааг зохицуулах журам / Нүүр / 2018-08-28 А346
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2018-01-23 А16
Хоол эмчилгээний удирдамж / Нүүр / 2018-01-23 А16
Эм зүйн салбарын сайн засаглалын удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2016-12-16 А190
Эм зүйн салбарын сайн засаглалын удирдамж / Нүүр / 2016-12-16 А190
Ёс зүйн удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2014-01-29 29
Хүний үр хөврөлийн судалгааны ёс зүйн удирдамж / Нүүр / 2014-01-29 29
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах ёс зүйн удирдамж / Нүүр / 2014-01-29 29
Бэлгийн цөөнх-д ХДХВ-БЗДХ-ын судалгаа явуулахад баримтлах ёс зүйн / Нүүр / 2013-12-20 485
Сүрьеэгийн чиглэлээр хийгдэх судалгаанд хүнийг хамруулахад баримтлах ёс зүй / Нүүр / 2013-12-20 485
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2013-12-13 472
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээний удирдамж / Нүүр / 2013-12-13 472
Сувилгааны газарт / Нүүр / 2013-12-13 472
Удирдамж батлах тухай / Нүүр / 2013-12-13 485