Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 058 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3174 төрөлтөөр буюу 4.3 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 77 528 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3200 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 39 787 буюу 51.3 хувь нь хүү, 37 741 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1037 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1310 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 66 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нас баралтын 17 331 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1519 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 10 437 тохиолдол буюу 60.2 хувь нь эрэгтэй, 6894 буюу 39.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 27 төрлийн 42 074 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 132.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2226 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.5-оор буурсан байна.
Тушаал гарчиг ОГНОО Тушаалын дугаар
Заавар
Тушаалын нэр Тушаалын огноо Тушаалын дугаар татах холбоос
Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний заавар / Нүүр / 2018-09-26 319
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-07-17 А286
Насанд хүрэгчдийн артерийн гипертензийн эмнэл зүйн заавар / Нүүр / 2018-07-17 А286
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-07-17 А288
Заавар шинэчлэн батлах тухай / Нүүр / 2018-07-16 А281
Нярайн сурфиктант эмчилгээний заавар / Нүүр / 2018-07-16 А281
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-06-29 А262
Цахимаар жор бичих заавар / Нүүр / 2018-06-29 А262
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-06-19 А244
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2017-12-14 А512
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын ЭМТҮ-ний заавар / Нүүр / 2017-12-14 А512
Журам, заавар батлах тухай шинэчлэн / Нүүр / 2017-08-28 А328
Хоол хүнсээр дамжих өвчний үеийн хариу арга хэмжээ авах журам / Нүүр / 2017-08-28 А328
Хоол хүнсээр дамжих өвчний голомтод ажиллах заавар / Нүүр / 2017-08-28 А328
Сорьц шинжлэгдэхүүн цуглуулах ба түүнтэй харьцах заавар / Нүүр / 2017-08-28 А328