Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар 5956 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 277 төрөлтөөр буюу 4.4 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны 1 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6001 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 270 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 3063 буюу 51.0 хувь нь хүү, 2938 буюу 49.0 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 50.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 34.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 112 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 18.7 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна.Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 139 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 23.2 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 26 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны 1 сарын байдлаар нас баралтын 1573 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 87 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 917 тохиолдол буюу 58.3 хувь нь эрэгтэй, 656 буюу 41.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 18 төрлийн 3671 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 11.6 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 333 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 0.9-оор нэмэгдсэн байна.
Дараах ажлын байранд сонгон шалгаруулалт явуулна

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд дараах ажлын байрнуудад шалгаруулж авна.

1.Тогтолцооны судалгааны албаны дарга 

2. Ресепшин

3.Үйлчлэгч

1.Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Тогтолцооны судалгааны албаны даргын ажлын байранд тавигдах шаардлага


2.Ресепшний ажлын байранд тавигдах шаардлага


3.Үйлчлэгчийн ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

 

 

 

 

 

 

 


Нэг. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий  этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

 

Хоёр: Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх

 Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 203 тоотод 2013 оны 6 дугаар сарын 13-наас 7-р сарын 5-ны хооронд 9.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд Хүний нөөцийн хөгжил, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч үзнэ. Холбогдох утас: 89994296, 98107832, 91005526, 70128805

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.Үүнд:

- Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1)

- Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 2 хувь

- Монгол улсын иргэний цахим үнэмлэх /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/

- Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/

-Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

- Ажил байдлын тодорхойлолт

-4*3 -ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

Англи хэлний түвшингийн үнэлгээ тогтоолгохтой холбогдсон бусад мэдээлэл, лавлагаа /Жич: Англи хэлний үзүүлэлт зөвхөн Тогтолцооны судалгааны албаны ажлын байранд хамаатай болохыг анхаарна уу./

Англи хэл дээр сургалт нь явагддаг гадаад улсын их дээд сургууль, коллеж төгссөн, магистр, докторын зэрэг хамгаалсан иргэний дипломыг үндэслэх ба мөн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн иргэний гэрчилгээнд бичигдсэн оноог харгалзан англи хэлний мэдлэгийг үнэлнэ.