Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 24 913 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 227 төрөлтөөр буюу 0.9 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 075 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 235 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 12 729 буюу 50.8 хувь нь хүү, 12 346 буюу 49.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 5 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 19.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 7.8-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 346 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.8 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 411 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.4 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 29 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нас баралтын 5735 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 3457 тохиолдол буюу 60.3 хувь нь эрэгтэй, 2278 буюу 39.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 төрлийн 14 145 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 43.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 728 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.5-оор нэмэгдсэн байна.
2019-05-08-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Ховд/
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1013 ПЮ93022722 Бага эмч  74 Тэнцсэн 5/8/2019
2 1016 ПБ89122664 Бага эмч  49 Тэнцээгүй 5/8/2019
3 1014 ПП90122524 Бага эмч  48 Тэнцээгүй 5/8/2019
4 1015 ПЙ74111263 Бага эмч  46 Тэнцээгүй 5/8/2019
5 1001 ПЯ90120132 Ерөнхий эмч  69 Тэнцээгүй 5/8/2019
6 1002 УА89111801 Ерөнхий эмч  67 Тэнцээгүй 5/8/2019
7 1004 ПН90112513 Ерөнхий эмч  64 Тэнцээгүй 5/8/2019
8 1006 ПБ81091811 Мэс заслын эмч  49 Тэнцээгүй 5/8/2019
9 1010 ПЮ 86060704 Сувилагч  83 Тэнцсэн 5/8/2019
10 1008 ПЮ63121208 Сувилагч  80 Тэнцсэн 5/8/2019
11 1007 ПВ79071003 Сувилагч  40 Тэнцээгүй 5/8/2019
12 1017 ПЛ92072520 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 5/8/2019
13 1011 ПП85110101 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 5/8/2019
14 1019 ПМ92032006 Сувилахуй  71 Тэнцсэн 5/8/2019
15 1018 ПБ91071501 Сувилахуй  70 Тэнцсэн 5/8/2019
16 1012 ОЙ90071100 Сувилахуй  48 Тэнцээгүй 5/8/2019
17 1009 ПП89112401 Сувилахуй  67 Тэнцээгүй 5/8/2019
18 1003 ПП87020713 Хүүхдийн эмч  89 Тэнцсэн 5/8/2019
19 1022 ПГ85010301 Эм найруулагч  79 Тэнцсэн 5/8/2019
20 1023 ПБ81033008 Эм найруулагч  70 Тэнцсэн 5/8/2019
21 1021 ПЮ91080621 Эм найруулагч  56 Тэнцээгүй 5/8/2019
22 1020 ПЗ93060606 Эх баригч  48 Тэнцээгүй 5/8/2019
23 1005 СК84012901 Эх барих эмэгтэйчүүдийн  эмч  65 Тэнцээгүй 5/8/2019