Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 18 235 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 321 төрөлтөөр буюу 1.7 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 18 352 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 319 хүүхдээр буюу 1.7 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 9284 буюу 50.6 хувь нь хүү, 9068 буюу 49.4 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.8 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 5.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 268 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 14.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 13 тохиолдолоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 317 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.3 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15 тохиолдолоор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нас баралтын 4304 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 38 тохиолдолоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 2613 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 1691 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 23 төрлийн халдварт өвчний 10 155 тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 31.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 565 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2019-04-15-ны Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9027 ЦГ67073011 Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал-S/s/0912-10-11  /6 сар/ 79 Тэнцсэн 4/15/2019
2 9028 ИЭ0011508 Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал-S/s/0912-10-11  /6 сар/ 80 Тэнцсэн 4/15/2019
3 9019 УК88073130 Бөөрний мэс засал судлал-S/s/0912-10-01  /6 сар/ 100 Тэнцсэн 4/15/2019
4 9054 ОЭ91030960 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 83 Тэнцсэн 4/15/2019
5 9055 ВЕ82091408 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 63 Тэнцээгүй 4/15/2019
6 9056 УХ89010556 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 85 Тэнцсэн 4/15/2019
7 9057 ОЭ87062801 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 78 Тэнцсэн 4/15/2019
8 9058 ФЖ84111324 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 69 Тэнцээгүй 4/15/2019
9 9059 ОЭ87042768 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 85 Тэнцсэн 4/15/2019
10 9060 ЛЮ84040468 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 78 Тэнцсэн 4/15/2019