Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 18 235 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 321 төрөлтөөр буюу 1.7 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 18 352 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 319 хүүхдээр буюу 1.7 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 9284 буюу 50.6 хувь нь хүү, 9068 буюу 49.4 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.8 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 5.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 268 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 14.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 13 тохиолдолоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 317 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.3 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15 тохиолдолоор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нас баралтын 4304 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 38 тохиолдолоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 2613 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 1691 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 23 төрлийн халдварт өвчний 10 155 тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 31.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 565 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2019-04-11-ны Үндсэн мэргэжлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9001 ИС90040704 Сүрьеэ судлал 100 Тэнцсэн 4/11/2019
2 9002 НО87022561 Сүрьеэ судлал 98 Тэнцсэн 4/11/2019
3 9003 МО74111704 Сүрьеэ судлал 97 Тэнцсэн 4/11/2019
4 9004 УХ89032540 Сүрьеэ судлал 100 Тэнцсэн 4/11/2019
5 9005 ОЮ89013126 Сүрьеэ судлал 100 Тэнцсэн 4/11/2019
6 9006 ВЮ94090101 Сүрьеэ судлал 100 Тэнцсэн 4/11/2019
7 9007 НГ85102661 Сүрьеэ судлал 100 Тэнцсэн 4/11/2019
8 9008 УУ92102453 Дүрс оношлогоо судлал 43 Тэнцээгүй 4/11/2019
9 9009 ДО92072911 Сүрьеэ судлал 99 Тэнцсэн 4/11/2019
10 9010 ОЮ92020803 Сүрьеэ судлал 95 Тэнцсэн 4/11/2019
11 9011 ИЧ92011614 Сүрьеэ судлал 96 Тэнцсэн 4/11/2019
12 9012 РС86110106 Хүүхэд судлал 66 Тэнцээгүй 4/11/2019
13 9013 БЗ86041506 Хүүхэд судлал 90 Тэнцсэн 4/11/2019
14 9014 СФ92122711 Сүрьеэ судлал 96 Тэнцсэн 4/11/2019