Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 18 235 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 321 төрөлтөөр буюу 1.7 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 18 352 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 319 хүүхдээр буюу 1.7 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 9284 буюу 50.6 хувь нь хүү, 9068 буюу 49.4 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.8 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 5.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 268 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 14.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 13 тохиолдолоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 317 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.3 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15 тохиолдолоор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нас баралтын 4304 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 38 тохиолдолоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 2613 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 1691 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 23 төрлийн халдварт өвчний 10 155 тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 31.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 565 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2019-03-20-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 5501 ГГ92020300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 3/20/2019
2 6951 УД88120845 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 3/20/2019
3 1401 ЖЮ88010323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 3/20/2019
4 6950 СЭ73110463 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 3/20/2019
5 2502 РЭ86042104 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 3/20/2019
6 2501 ЕЙ84091827 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 3/20/2019
7 6956 УШ93110493 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 3/20/2019
8 6953 НИ92061609 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 3/20/2019
9 6948 ОА82040331 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй 3/20/2019
10 6954 УБ84120414 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 26 Тэнцээгүй 3/20/2019
11 3005 ЧО86120108 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 3/20/2019
12 3004 АЭ81120762 Нүүр ам судлалын их эмч 51 Тэнцээгүй 3/20/2019
13 5344 ОЮ94120401 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 3/20/2019
14 3839 ЛЮ74112805 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 3/20/2019
15 3836 МЛ92070409 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 3/20/2019
16 3838 ПГ92042705 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 3/20/2019
17 3331 ЧЗ80092617 УАУ Их эмч 54 Тэнцээгүй 3/20/2019
18 7001 УА96012055 УАУ Их эмч 82 Тэнцсэн 3/20/2019
19 4201 РВ75091903 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 3/20/2019
20 4462 ИЛ89090601 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 3/20/2019
21 4464 НЭ69100262 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 3/20/2019
22 4460 КК83070208 Эм найруулагч 26 Тэнцээгүй 3/20/2019