Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар 11 752 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 188 төрөлтөөр буюу 1.6 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 11 825 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 192 хүүхдээр буюу 1.6 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 6021 буюу 50.9 хувь нь хүү, 5804 буюу 49.1 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.4 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 17.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 192 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 230 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 19.5 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 9 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар нас баралтын 2931 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 75 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 1787 тохиолдол буюу 61.0 хувь нь эрэгтэй, 1144 буюу 39.0 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 21 төрлийн 6591 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 20.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 589 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны зөвлөлдөх уулзалт боллоо.

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны олон улсын SHA2011 ангилал, түүнийг тооцоолох аргачлал, тооцоололд  ашигласан мэдээллийн эх үүсвэрийн талаар танилцуулах  “Эрүүл мэндийн эдийн засагч, санхүүчдийн зөвлөлдөх уулзалт” –ыг 03 сарын 06-ны өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд зохион байгууллаа. Уулзалтад ЭМЯ, ҮСХ, ЭМДЕГ, ЭМЯ-ны харъяа эмнэлгүүдийн эдийн засагч, санхүүч нар нийт 30 хүн оролцов. Уулзалтын үеэр эрүүл үндэсний тооцооллыг гаргахад эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрхэн хамтарч ажиллах талаар санал солилцлоо.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 2000 оноос эхлэн Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоог тооцоолон гаргаж бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдыг эрүүл мэндийн салбарын эдийн засгийн мэдээллээр хангаж ирсэн билээ. 2017 онд “Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо 2003-2014”-ыг тооцоолон гаргаж  танилцуулсан бол  2018 оны 12 сард “Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо-2015” –г олон улсын SHA2011 аргачлалын дагуу өргөтгөсөн 9 ангиллаар тооцоолж гаргаснаар уг тооцоог хийсэн Азийн зүүн бүсийн цөөн орнуудын нэг болсон юм. Улмаар энэхүү тооцооллыг жил бүрд нь  гаргахаар ажиллаж байна.