Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 18 235 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 321 төрөлтөөр буюу 1.7 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 18 352 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 319 хүүхдээр буюу 1.7 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 9284 буюу 50.6 хувь нь хүү, 9068 буюу 49.4 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.8 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 5.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 268 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 14.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 13 тохиолдолоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 317 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.3 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15 тохиолдолоор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нас баралтын 4304 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 38 тохиолдолоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 2613 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 1691 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 23 төрлийн халдварт өвчний 10 155 тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 31.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 565 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
...2019-01-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1043 ИЭ63051003 Сувилагч 83 Тэнцсэн  1/17/2019
2 1044 ДС91100608 Сувилагч 92 Тэнцсэн  1/17/2019
3 1045 ЕЭ69030767 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
4 1046 НШ70061366 Сувилагч 89 Тэнцсэн  1/17/2019
5 1047 БК81032205 Сувилагч 90 Тэнцсэн  1/17/2019
6 1048 ПГ76021500 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
7 1049 ГЮ73101369 Сувилагч 86 Тэнцсэн  1/17/2019
8 1050 ЙО95052208 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
9 1051 ВП91040601 Сувилагч 75 Тэнцсэн  1/17/2019
10 1052 ЧО80090881 Сувилагч 94 Тэнцсэн  1/17/2019
11 1053 ХВ74110209 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
12 1054 ЙР75080708 Сувилагч 96 Тэнцсэн  1/17/2019
13 1055 РМ76082503 Сувилагч 94 Тэнцсэн  1/17/2019
14 1056 ЦД66122169 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
15 1057 ДЮ71040569 Сувилагч 96 Тэнцсэн  1/17/2019
16 1058 ХК61112518 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
17 1059 СФ90091409 Сувилагч 99 Тэнцсэн  1/17/2019
18 1060 СО94031409 Сувилагч 96 Тэнцсэн  1/17/2019
19 1061 ЛЮ94122402 Сувилагч 93 Тэнцсэн  1/17/2019
20 1062 ДЮ91020557 Сувилагч 95 Тэнцсэн  1/17/2019
21 1063 НЭ89091804 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
22 1065 ПЮ92032401 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
23 1066 МД99042604 Сувилагч 88 Тэнцсэн  1/17/2019
24 1068 РЗ95062001 Сувилагч 99 Тэнцсэн  1/17/2019
25 1069 ИА80111300 Сувилагч 99 Тэнцсэн  1/17/2019
26 1070 ОЙ88102308 Сувилагч 92 Тэнцсэн  1/17/2019