Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар 5956 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 277 төрөлтөөр буюу 4.4 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны 1 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6001 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 270 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 3063 буюу 51.0 хувь нь хүү, 2938 буюу 49.0 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 50.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 34.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 112 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 18.7 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна.Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 139 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 23.2 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 26 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны 1 сарын байдлаар нас баралтын 1573 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 87 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 917 тохиолдол буюу 58.3 хувь нь эрэгтэй, 656 буюу 41.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 18 төрлийн 3671 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 11.6 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 333 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 0.9-оор нэмэгдсэн байна.
...2019-01-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1043 ИЭ63051003 Сувилагч 83 Тэнцсэн  1/17/2019
2 1044 ДС91100608 Сувилагч 92 Тэнцсэн  1/17/2019
3 1045 ЕЭ69030767 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
4 1046 НШ70061366 Сувилагч 89 Тэнцсэн  1/17/2019
5 1047 БК81032205 Сувилагч 90 Тэнцсэн  1/17/2019
6 1048 ПГ76021500 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
7 1049 ГЮ73101369 Сувилагч 86 Тэнцсэн  1/17/2019
8 1050 ЙО95052208 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
9 1051 ВП91040601 Сувилагч 75 Тэнцсэн  1/17/2019
10 1052 ЧО80090881 Сувилагч 94 Тэнцсэн  1/17/2019
11 1053 ХВ74110209 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
12 1054 ЙР75080708 Сувилагч 96 Тэнцсэн  1/17/2019
13 1055 РМ76082503 Сувилагч 94 Тэнцсэн  1/17/2019
14 1056 ЦД66122169 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
15 1057 ДЮ71040569 Сувилагч 96 Тэнцсэн  1/17/2019
16 1058 ХК61112518 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
17 1059 СФ90091409 Сувилагч 99 Тэнцсэн  1/17/2019
18 1060 СО94031409 Сувилагч 96 Тэнцсэн  1/17/2019
19 1061 ЛЮ94122402 Сувилагч 93 Тэнцсэн  1/17/2019
20 1062 ДЮ91020557 Сувилагч 95 Тэнцсэн  1/17/2019
21 1063 НЭ89091804 Сувилагч 97 Тэнцсэн  1/17/2019
22 1065 ПЮ92032401 Сувилагч 98 Тэнцсэн  1/17/2019
23 1066 МД99042604 Сувилагч 88 Тэнцсэн  1/17/2019
24 1068 РЗ95062001 Сувилагч 99 Тэнцсэн  1/17/2019
25 1069 ИА80111300 Сувилагч 99 Тэнцсэн  1/17/2019
26 1070 ОЙ88102308 Сувилагч 92 Тэнцсэн  1/17/2019