Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар 11 752 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 188 төрөлтөөр буюу 1.6 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 11 825 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 192 хүүхдээр буюу 1.6 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 6021 буюу 50.9 хувь нь хүү, 5804 буюу 49.1 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.4 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 17.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 192 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 230 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 19.5 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 9 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар нас баралтын 2931 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 75 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 1787 тохиолдол буюу 61.0 хувь нь эрэгтэй, 1144 буюу 39.0 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 21 төрлийн 6591 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 20.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 589 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-19-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1135 ПЭ67122305 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
2 1136 ЙЮ67042761 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
3 1137 УК70120601 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/19/2018
4 1138 ПЮ70082464 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/19/2018
5 1139 ТБ69050368 Сувилагч 98 Тэнцсэн  12/19/2018
6 1140 ТЛ82051262 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
7 1141 ШВ68080961 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/19/2018
8 1142 АВ68091407 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
9 1143 АС71040108 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
10 1144 ХЕ71030561 Сувилагч 85 Тэнцсэн  12/19/2018
11 1145 ХИ71021164 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
12 1146 ҮЗ86101130 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
13 1147 ЧД69091066 Сувилагч 95 Тэнцсэн  12/19/2018
14 1148 АЭ72020407 Сувилагч 89 Тэнцсэн  12/19/2018
15 1149 ФБ87080329 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/19/2018
16 1150 ЦГ66032821 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/19/2018
17 1151 ЧК67050202 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
18 1153 ХН75071400 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
19 1154 ИН92080306 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/19/2018
20 1155 ЧД68062602 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
21 1156 ЖИ71102804 Сувилагч 73 Тэнцсэн  12/19/2018
22 9013 ПЭ76062401 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/19/2018