Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 058 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3174 төрөлтөөр буюу 4.3 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 77 528 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3200 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 39 787 буюу 51.3 хувь нь хүү, 37 741 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1037 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1310 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 66 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нас баралтын 17 331 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1519 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 10 437 тохиолдол буюу 60.2 хувь нь эрэгтэй, 6894 буюу 39.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 27 төрлийн 42 074 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 132.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2226 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.5-оор буурсан байна.
2018-12-19-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1135 ПЭ67122305 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
2 1136 ЙЮ67042761 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
3 1137 УК70120601 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/19/2018
4 1138 ПЮ70082464 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/19/2018
5 1139 ТБ69050368 Сувилагч 98 Тэнцсэн  12/19/2018
6 1140 ТЛ82051262 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
7 1141 ШВ68080961 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/19/2018
8 1142 АВ68091407 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
9 1143 АС71040108 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
10 1144 ХЕ71030561 Сувилагч 85 Тэнцсэн  12/19/2018
11 1145 ХИ71021164 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
12 1146 ҮЗ86101130 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
13 1147 ЧД69091066 Сувилагч 95 Тэнцсэн  12/19/2018
14 1148 АЭ72020407 Сувилагч 89 Тэнцсэн  12/19/2018
15 1149 ФБ87080329 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/19/2018
16 1150 ЦГ66032821 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/19/2018
17 1151 ЧК67050202 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
18 1153 ХН75071400 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/19/2018
19 1154 ИН92080306 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/19/2018
20 1155 ЧД68062602 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/19/2018
21 1156 ЖИ71102804 Сувилагч 73 Тэнцсэн  12/19/2018
22 9013 ПЭ76062401 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/19/2018