Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 058 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3174 төрөлтөөр буюу 4.3 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 77 528 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3200 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 39 787 буюу 51.3 хувь нь хүү, 37 741 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1037 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1310 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 66 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нас баралтын 17 331 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1519 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 10 437 тохиолдол буюу 60.2 хувь нь эрэгтэй, 6894 буюу 39.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 27 төрлийн 42 074 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 132.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2226 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.5-оор буурсан байна.
2018-12-05-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Дархан/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 5010 ОЮ88081160 бага эмч 42 Тэнцээгүй 12/5/2018
2 5008 МВ95081002 Сувлагч 73 Тэнцсэн 12/5/2018
3 5007 ТИ79012485 Сувлагч 64 Тэнцээгүй 12/5/2018
4 5006 ПЗ68021263 Сувлагч 61 Тэнцээгүй 12/5/2018
5 5009 МЭ66022668 Сувлагч 55 Тэнцээгүй 12/5/2018
6 5005 ОМ95100106 Сувлагч 54 Тэнцээгүй 12/5/2018
7 5004 те94110308 Сувлагч 66 Тэнцээгүй 12/5/2018
8 5003 ТК94042606 Сувлагч 48 Тэнцээгүй 12/5/2018
9 5022 ОР92050805 Сувлагч 50 Тэнцээгүй 12/5/2018
10 5020 ГЮ72040163 УАУ-ны сувилагч  68 Тэнцээгүй 12/5/2018
11 5019 РЭ82072261 УАУ-ны сувилагч  54 Тэнцээгүй 12/5/2018
12 5021 ПБ91072710 УАУ-ны сувилагч  36 Тэнцээгүй 12/5/2018
13 5013 МЗ88122289 хүний их эмч 73 Тэнцсэн 12/5/2018
14 5014   хүний их эмч 70 Тэнцсэн 12/5/2018
15 5012 ЦГ61020905 хүний их эмч 45 Тэнцээгүй 12/5/2018
16 5016 ДМ81031028 эм найруулагч 70 Тэнцсэн 12/5/2018
17 5017 ИС84080700 эм найруулагч 70 Тэнцсэн 12/5/2018
18 5018 АЮ56010305 эм найруулагч 70 Тэнцсэн 12/5/2018
19 5015 МЙ91112901 эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 12/5/2018
20 5011 ТА69053067 Эх баригч 20 Тэнцээгүй 12/5/2018
21 5001 РЭ87092768 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 12/5/2018
22 5002 АЮ91072329 Эх баригч 45 Тэнцээгүй 12/5/2018