Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар 5956 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 277 төрөлтөөр буюу 4.4 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны 1 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6001 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 270 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 3063 буюу 51.0 хувь нь хүү, 2938 буюу 49.0 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 50.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 34.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 112 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 18.7 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна.Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 139 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 23.2 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 26 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны 1 сарын байдлаар нас баралтын 1573 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 87 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 917 тохиолдол буюу 58.3 хувь нь эрэгтэй, 656 буюу 41.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 18 төрлийн 3671 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 11.6 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 333 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 0.9-оор нэмэгдсэн байна.
Эрүүл мэндийн яамнаас дэвшүүлсэн “1:2” зорилтын хэрэгжилтийг хангаж байна.

Эрүүл мэндийн яам 10 дугаар сарын 13-нд “1:2” зорилтыг дэвшүүлж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Энэхүү зорилт нь эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд ажиллах сувилагчийн тоог нэмэгдүүлж, 2020 гэхэд эмч, сувилагчийн харьцааг 1:2-т хүргэх зорилтын 50 хувьд хүрэхэд чиглэгдэж байгаа билээ.

Энэхүү зорилтын хүрээнд “Сувилагчийн мэдлэг, чадварыг бататгах” болон  “Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх” сургалтуудыг хамтран зохион байгуулж байгаа. Уг сургалт одоогоор 3 удаа зохиогдоод байна.

Нэгдүгээр сургалт:

“1:2” зорилтын хүрээнд зохион байгуулагдсан “Сувилагчийн мэдлэг, чадварыг бататгах” нэгдүгээр сургалтыг 10 дугаар сарын 19- 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр зохион байгуулж 35 сувилагч,  “Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх” сургалтыг 11 дүгээр сарын 28-30-ны өдөр зохион байгуулж  42 сувилагч,  нийт 77 сувилагч хамрагдсан.

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад нийт 77 сувилагч хамрагдаж шалгалтын амжилт 100%.

Хоёрдугаар сургалт:

 “Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх” хоёрдугаар сургалтыг 11 сарын 12-14 ны өдөр зохион байгуулж 29 сувилагч суралцаж мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад орсон бол “Сувилагчийн мэдлэг, чадварыг бататгах” хоёрдугаар сургалтыг 11 сарын 13-11 сарын 27-ны зохион байгуулж 32 сувилагч  суралцаж төгссөн.

“Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх” сургалтын хөтөлбөрийг дүүргэсэн 29 сувилагч мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад орсноос 27 сувилагч тэнцэж шалгалтын амжилт 93,1% байлаа.

“Сувилагчийн мэдлэг, ур чадварыг бататгах” сургалтад хамрагдсан 32 мэргэжилтний 29 нь зөвшөөрлийн шалгалтад тэнцэж шалгалтын амжилт 90,6% байна.

Гуравдугаар сургалт:

“Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх” сургалтыг 11 дүгээр сарын 26-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулж. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад нийт 20 сувилагч орж шалгалтын амжилт 100% байна.

ЭМЯ-наас дэвшүүлсэн “1:2” зорилтын хүрээнд “Сувилахуйн мэдлэг, чадварыг бататгах” сургалтад 67, “Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх” зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх сургалт” –д 91 нийт 158 сувилагч мэргэжилтэн суралцаж төгслөө.

Дээрх сувилагчдын 60 хувь буюу 95 сувилагч ажлын байраар хангагдсан байна.

“Сувилагчийн мэдлэг, чадварыг бататгах” гуравдугаар сургалтыг 2018 оны 12 сарын 3-17, “Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх” сургалтыг 12 дугаар сарын 12, 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна.

Бид дээрх сургалтад суралцсан сувилагч нарыг 100% ажлын байраар хангах зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.