Мэдээ:
  • Төрөлт:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 112 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3295 төрөлтөөр буюу 5.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 64 515 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3328 хүүхдээр буюу 5.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 172 буюу 51.4 хувь нь хүү, 31 343 буюу 48.6 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл:Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 865 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1088 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 54 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нас баралтын 14 360 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1251 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 8689 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 5671 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин:Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 34 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 107.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2395 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.1-оор буурсан байна.
2018-10-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2018-10-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4660 ДН79111611 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 10/15/2018
2 4661 ЙЮ89082928 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 10/15/2018
3 2901 МЗ71051911 БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ын эмч 62 Тэнцээгүй 10/15/2018
4 2301 ФА88052604 Дотрын эмч 51 Тэнцээгүй 10/15/2018
5 2103 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч 41 Тэнцээгүй 10/15/2018
6 5545 УШ92091001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 10/15/2018
7 5546 УМ89101554 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 10/15/2018
8 5547 УП93032139 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй 10/15/2018
9 6916 ДЭ86091211 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 10/15/2018
10 6910 ДЭ80040208 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 10/15/2018
11 6917 РЖ80030301 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 10/15/2018
12 6911 ЕЮ91011514 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 10/15/2018
13 2502 УП89042105 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 67 Тэнцээгүй 10/15/2018
14 2501 ЕЙ84091827 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 60 Тэнцээгүй 10/15/2018
15 3004 ОР65080311 Насс 52 Тэнцээгүй 10/15/2018
16 3005 УХ89080821 Насс 52 Тэнцээгүй 10/15/2018
17 5380 ЗЕ96062000 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 10/15/2018
18 5379 НЫ90122864 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 10/15/2018
19 5385 ФБ97100487 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 10/15/2018
20 5382 МЮ97091618 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 10/15/2018
21 5383 УК90021703 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 10/15/2018
22 5384 МВ95081002 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 10/15/2018
23 5381 МД99042604 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 10/15/2018
24 3662 УЗ90060200 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 10/15/2018
25 3652 УИ91112229 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 10/15/2018
26 3659 БЮ89120300 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 10/15/2018
27 3649 ЙН91032501 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 10/15/2018
28 3661 СЯ90082621 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 10/15/2018
29 3664 УК92072105 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 10/15/2018
30 3654 ЖЭ88020879 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 10/15/2018
31 3665 ИТ91080503 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 10/15/2018
32 3650 ЧО71051823 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 10/15/2018
33 3658 ТК90071711 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 10/15/2018
34 3301 СТ90083119 УАУ эмч 65 Тэнцээгүй 10/15/2018
35 7008 ОА94052113 УАУ эмч 74 Тэнцсэн 10/15/2018
36 8312 ЗЮ95100301 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 10/15/2018
37 4439 ЦГ68082128 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 10/15/2018
38 4440 ЗЮ71071171 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй 10/15/2018
39 4441 ДМ81092600 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 10/15/2018
40 4442 ЖЬ87112989 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 10/15/2018
41 8811 ФА94102727 Эх баригч 57 Тэнцээгүй 10/15/2018
42 4009 ГИ90051502 Эх баригч 73 Тэнцсэн 10/15/2018
43 4008 АН90040301 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 10/15/2018