Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар 5956 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 277 төрөлтөөр буюу 4.4 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны 1 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6001 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 270 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 3063 буюу 51.0 хувь нь хүү, 2938 буюу 49.0 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 50.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 34.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 112 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 18.7 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна.Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 139 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 23.2 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 26 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны 1 сарын байдлаар нас баралтын 1573 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 87 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 917 тохиолдол буюу 58.3 хувь нь эрэгтэй, 656 буюу 41.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 18 төрлийн 3671 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 11.6 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 333 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 0.9-оор нэмэгдсэн байна.
Мэргэжлийн зэрэг олгох онолын шалгалт зохион байгуулагдлаа.

Энэ жилийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд мэргэжлийн зэрэг олгох онолын шалгалтыг  Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн 2018 оны 2–р хурлын тогтоолоор баталсан чиглэлүүдийн дагуу 11-н мэргэжлийн салбар зөвлөл, 11-н нийгэмлэг, 3-н холбоо нийт 25 байгууллагад мэргэжлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах эрх олгосны дагуу Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн ерөнхий захирлын  “2018 онд мэргэжлийн зэргийн шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтний нэрс, чиглэл, шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүн, хуваарь батлах тухай” 2018 оны 09-р сарын 19-ний өдрийн А/131 дугаар тушаалаар батлагдсан шалгалтын комисс, хөндлөнгийн хяналтын бүрэлдэхүүнтэйгээр хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 2018 оны 09-р сарын 25-наас 27-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн ерөнхий захирлын тушаалаар мэргэжлийн зэргийн онолын шалгалтад 1121 эмнэлгийн мэргэжилтэн орох ёстойгоос шалгалтад орсон -1021, онолын шалгалтад ирээгүй - 99 эмнэлгийн мэргэжилтэн байна.

            Онолын шалгалтад орсон 1021 эмнэлгийн мэргэжилтэн шалгалт зохион байгуулах эрх бүхий мэргэжлийн салбар зөвлөл, нийгэмлэг, холбооны битүүмжлэн ирүүлсэн мэргэшлийн чиглэлийн - 80, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн битүүмжлэн ирүүлсэн хууль эрх зүй, ёс зүйн чиглэлийн - 20 нийт 100 асуулт бүхий сорилыг 120 минут бөглөн онолын мэдлэгээ шалгууллаа.  Шалгалтын амжилт 55.4 хувьтай байна.

–     Онолын шалгалтад тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо – 566;

–     Онолын шалгалтад тэнцээгүй эмнэлгийн мэргэжилтний тоо - 455;

Сувилахуй судлалын чиглэлээр онолын шалгалтад 518 эмнэлгийн мэргэжилтэн орсноос зөвлөх зэрэг горилох шалгалтад 19 эмнэлгийн мэргэжилтэн орсон байна. Шалгалтын амжилт 33 % байлаа. Үүнээс:

–     Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан онолын шалгалтад тэнцсэн -119,

–     Говь–Алтай аймагт зохион байгуулсан онолын шалгалтад 52 эмнэлгийн мэргэжилтэн тэнцсэн байна.

Энэ жилийн шалгалтын тухайд Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн тогтоолоор Сувилахуй судлалын чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг горилох хүсэлтэй эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд дараах боломжуудийг бүрдүүллээ.  Үүнд:

  1. Онол болон дадлага шалгалтын босго оноог  85 байсныг бууруулан 80 болгосон.

Сувилахуй судлалын чиглэлээр зөвлөх зэрэг хамгаалахад боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан байх нийтлэг шалгуурыг мөрдөхгүйгээр шалгалт зохион байгуулсан болно.