Мэдээ:
  • Төрөлт:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 112 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3295 төрөлтөөр буюу 5.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 64 515 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3328 хүүхдээр буюу 5.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 172 буюу 51.4 хувь нь хүү, 31 343 буюу 48.6 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл:Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 865 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1088 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 54 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нас баралтын 14 360 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1251 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 8689 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 5671 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин:Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 34 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 107.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2395 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.1-оор буурсан байна.
2018-09-14-ний өдрийн Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэшил дээшлүүлэх чиглэлээр төгсөгчдийн тө
Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэшил дээшлүүлэх чиглэлээр төгсөгчдийн төгсөлтийн шалгалтын дүн /Эмч/
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 9003 ЧЙ72032801 Гемодиализ судлал 93 Тэнцсэн 9/14/2018
2 9004 УЗ88081202 Гемодиализ судлал 94 Тэнцсэн 9/14/2018
3 9005 УТ91081422 Гемодиализ судлал 86 Тэнцсэн 9/14/2018
4 9006 ЦД84120615 Гемодиализ судлал 98 Тэнцсэн 9/14/2018
5 9001 ЖЭ77082103 Дурангийн онош зүй 44 Тэнцээгүй 9/14/2018
6 9026 УУ89122850 Мөчдийн гэмтэл 67 Тэнцээгүй 9/14/2018
7 9023 УШ90020431 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 95 Тэнцсэн 9/14/2018
8 9024 СЭ88120313 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 98 Тэнцсэн 9/14/2018
9 9025 АМ86040312 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 94 Тэнцсэн 9/14/2018
10 9022 ЧС85112855 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал  91 Тэнцсэн 9/14/2018
11 9002 КК76120102 Нүд судлал 99 Тэнцсэн 9/14/2018
12 9028 УХ91092266 Тархины судасны допплер 92 Тэнцсэн 9/14/2018
13 9029 ИМ84031909 Тархины судасны допплер 96 Тэнцсэн 9/14/2018
14 9027 ХИ86083172 Хүүхдийн гэмтэл согог 96 Тэнцсэн 9/14/2018
15 9017 СЭ76102303 Хүүхдийн нүд судлал 100 Тэнцсэн 9/14/2018
16 9020 УУ90061935 Элэг цөсний хавдрын  мэс засал 93 Тэнцсэн 9/14/2018
17 9021 УХ90072915 Элэг цөсний хавдрын мэс засал 97 Тэнцсэн 9/14/2018
18 9018 ИР73071664 Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 71 Тэнцээгүй 9/14/2018
19 9007 ОТ89051064 Яаралтай тусламж 86 Тэнцсэн 9/14/2018
20 9008 ШУ88072329 Яаралтай тусламж 72 Тэнцээгүй 9/14/2018
21 9009 ЦБ85050365 Яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн 9/14/2018
22 9010 УК90032618 Яаралтай тусламж 93 Тэнцсэн 9/14/2018
23 9011 ВЕ83073103 Яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн 9/14/2018
24 9012 ЙУ84061104 Яаралтай тусламж 87 Тэнцсэн 9/14/2018
25 9013 ДЮ92080301 Яаралтай тусламж 91 Тэнцсэн 9/14/2018
26 9014 ЕП90052301 Яаралтай тусламж 80 Тэнцсэн 9/14/2018
27 9016 УУ91062734 Яаралтай тусламж 82 Тэнцсэн 9/14/2018