Мэдээ:
  • Төрөлт:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 112 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3295 төрөлтөөр буюу 5.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 64 515 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3328 хүүхдээр буюу 5.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 172 буюу 51.4 хувь нь хүү, 31 343 буюу 48.6 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл:Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 865 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1088 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 54 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нас баралтын 14 360 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1251 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 8689 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 5671 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин:Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 34 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 107.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2395 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.1-оор буурсан байна.
2018-08-21-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 2302 УА89072323 Дотрын эмч 63 Тэнцээгүй 8/21/2018
2 2303 УХ90051761 Дотрын эмч 63 Тэнцээгүй 8/21/2018
3 2301 ДО86090501 Дотрын эмч 60 Тэнцээгүй 8/21/2018
4 2101 ХА86061662 Дүрс оношлогооны эмч 61 Тэнцээгүй 8/21/2018
5 6915 ДЭ86091211 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 8/21/2018
6 6917 МВ89072912 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 8/21/2018
7 6910 УШ93050905 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 8/21/2018
8 6912 ШУ89012918 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 8/21/2018
9 6908 ВЮ94071411 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 8/21/2018
10 6913 ПИ92101801 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 8/21/2018
11 1903 ХБ76120813 Мэдрэлийн эмч 65 Тэнцээгүй 8/21/2018
12 3005 АС91010903 Насс 69 Тэнцээгүй 8/21/2018
13 3660 МЛ92021109 Сувилагч 71 Тэнцсэн 8/21/2018
14 3658 ЙР92121724 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/21/2018
15 3664 КК91022406 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 8/21/2018
16 3672 РГ91031307 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 8/21/2018
17 3668 СЮ91040301 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 8/21/2018
18 3671 МФ83050900 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 8/21/2018
19 3670 ЛЙ92022604 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 8/21/2018
20 3659 УП93033143 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 8/21/2018
21 3656 ТК90071711 Сувилагч 32 Тэнцээгүй 8/21/2018
22 3306 ЛМ73061009 УАУ эмч 90 Тэнцсэн 8/21/2018
23 3307 ЧП77031306 УАУ эмч 90 Тэнцсэн 8/21/2018
24 3308 КН84102061 УАУ эмч 89 Тэнцсэн 8/21/2018
25 3305 УМ89101827 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 8/21/2018
26 3309 ЖЯ89102402 УАУ эмч 65 Тэнцээгүй 8/21/2018
27 4204 УУ90053107 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 8/21/2018
28 4203 РЭ91020727 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 8/21/2018
29 4205 УЮ90101200 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 8/21/2018
30 4202 НС89020565 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 8/21/2018
31 4206 ЖЭ77121302 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 8/21/2018
32 4207 УК88090968 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 8/21/2018
33 4444 НЭ69100262 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 8/21/2018
34 4003 ДЛ92101804 Эх баригч 55 Тэнцээгүй 8/21/2018
35 4002 МЗ82010302 Эх баригч 51 Тэнцээгүй 8/21/2018