Мэдээ:
  • Төрөлт:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 112 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3295 төрөлтөөр буюу 5.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 64 515 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3328 хүүхдээр буюу 5.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 172 буюу 51.4 хувь нь хүү, 31 343 буюу 48.6 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл:Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 865 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1088 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 54 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нас баралтын 14 360 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1251 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 8689 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 5671 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин:Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 34 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 107.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2395 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.1-оор буурсан байна.
2018-08-17-ны өдрийн Дархан-Уул, Архангай аймгуудад зохион байгуулагдсан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эр

2018-08-17-ны өдрийн Дархан-Уул, Архангай аймгуудад зохион байгуулагдсан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

 

Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 3772 ЖК85073106 Сувилагч 70 Тэнцсэн 8/17/2018
2 4658 ИВ75012000 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 8/17/2018
3 3771 ОЮ89081120 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 8/17/2018
4 3770 ТК94042606 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 8/17/2018
5 2102 ЦГ69112015 Дүрс оношлогооны эмч 47 Тэнцээгүй 8/17/2018
6 4710 ДМ88070403 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 45 Тэнцээгүй 8/17/2018
7 3777 ОР92050805 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 8/17/2018
8 4008 РЭ87092768 Эх баригч 43 Тэнцээгүй 8/17/2018
9 4806 МП95090501 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 39 Тэнцээгүй 8/17/2018
10 4708 АД79801002 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 36 Тэнцээгүй 8/17/2018
11 4007 ТЕ92012005 Эх баригч 26 Тэнцээгүй 8/17/2018
12 3778 ИЛ90070505 Сувилагч 79 Тэнцсэн 8/17/2018
13 3788 АИ95102440 Сувилагч 75 Тэнцсэн 8/17/2018
14 3780 АЮ90072962 Сувилагч 72 Тэнцсэн 8/17/2018
15 3787 АИ96082704 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 8/17/2018
16 3784 АМ96091801 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 8/17/2018
17 3782 АЮ89081875 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 8/17/2018
18 6992 УД90022401 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 8/17/2018
19 3781 АЙ91010602 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 8/17/2018
20 3779 АИ91121627 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 8/17/2018
21 4480 АЮ83010108 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 8/17/2018
22 4661 АИ71110701 Бага эмч 48 Тэнцээгүй 8/17/2018
23 4479 ФМ67100107 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 8/17/2018
24 3786 АЯ94061081 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 8/17/2018
25 4663 АЗ89021101 Бага эмч 44 Тэнцээгүй 8/17/2018
26 4662 АЙ95030307 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 8/17/2018
27 3789 АП92031701 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 8/17/2018
28 3783 АМ95092006 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 8/17/2018
29 3785 АБ96042904 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 8/17/2018
30 4009 АЗ93032919 Эх баригч 32 Тэнцээгүй 8/17/2018
31 4482 АИ98042005 Эм найруулагч 28 Тэнцээгүй 8/17/2018
32 4481 АЮ77051900 Эм найруулагч 28 Тэнцээгүй 8/17/2018