Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар 11 752 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 188 төрөлтөөр буюу 1.6 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 11 825 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 192 хүүхдээр буюу 1.6 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 6021 буюу 50.9 хувь нь хүү, 5804 буюу 49.1 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.4 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 17.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 192 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 230 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 19.5 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 9 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар нас баралтын 2931 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 75 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 1787 тохиолдол буюу 61.0 хувь нь эрэгтэй, 1144 буюу 39.0 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 21 төрлийн 6591 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 20.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 589 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2018-06-19-ний Говь-Алтай аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн

2018-06-19-ний Говь-Алтай аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 8627 ДЙ66070402 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 6/29/2018
2 5535 ВЕ94061800 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/29/2018
3 5539 ИФ93082301 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/29/2018
4 5363 ДМ91062700 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/29/2018
5 5367 ИЖ97103031 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/29/2018
6 4467 ДВ84092906 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 6/29/2018
7 5372 ВТ96091505 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/29/2018
8 5370 ИТ97080107 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/29/2018
9 5364 ДП94050704 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/29/2018
10 5383 ДЕ96111007 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/29/2018
11 5374 ОЮ94090315 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/29/2018
12 5444 ОП96121806 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/29/2018
13 5369 ИГ93062009 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/29/2018
14 5446 ДЛ96012104 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/29/2018
15 5362 ДС95022211 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/29/2018
16 5368 ИМ93092611 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/29/2018
17 5375 ДО97110522 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/29/2018
18 5373 ДЛ97110606 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/29/2018
19 5377 ДЮ98021028 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/29/2018
20 5366 ДК96072811 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/29/2018
21 5447 БА85051601 Сувилахуй 65 Тэнцээгүй 6/29/2018
22 8205 ДА97052803 УА-ын сувилахуй 59 Тэнцээгүй 6/29/2018
23 5544 ИЙ94042903 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 6/29/2018
24 5376 БЮ98072403 Сувилахуй 58 Тэнцээгүй 6/29/2018
25 8207 ДЮ97031104 УА-ын сувилахуй 57 Тэнцээгүй 6/29/2018
26 8809 ИХ96120901 Эх барихуй 46 Тэнцээгүй 6/29/2018
27 8625 ДЛ96081506 Эм найруулагч 0 Тэнцээгүй 6/29/2018
28 0 ДИ97013100 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/29/2018
29 0 ДЙ87102506 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/29/2018
30 0   Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/29/2018
31 0 ОЮ96101224 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/29/2018
32 0 ОИ96120806 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/29/2018
33 0 ПЛ92022615 Эм найруулагч 0 Ирээгүй 6/29/2018
34 0 ДИ97061305 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/29/2018
35 0   Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/29/2018
36 0 ДЙ97080227 Эм найруулагч 0 Ирээгүй 6/29/2018