Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 24 913 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 227 төрөлтөөр буюу 0.9 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 075 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 235 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 12 729 буюу 50.8 хувь нь хүү, 12 346 буюу 49.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 5 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 19.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 7.8-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 346 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.8 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 411 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.4 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 29 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нас баралтын 5735 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 3457 тохиолдол буюу 60.3 хувь нь эрэгтэй, 2278 буюу 39.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 төрлийн 14 145 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 43.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 728 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.5-оор нэмэгдсэн байна.
2018-03-15-ний Өмнө говь аймгийн цаасан шалгалтын дүн
2018-03-15-ний Өмнө говь аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 9001 КИ73020701 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 3/15/2018
2 9003 ХП65092110 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 3/15/2018
3 9004 ЧП65020169 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 3/15/2018
4 9006 ИД89033104 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 3/15/2018
5 9007 ГА89042966 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 3/15/2018
6 9008 КД58052508 Хүүхдийн их эмч 57 Тэнцээгүй 3/15/2018
7 9010 ХБ75061102 Лабораторийн эмч 76 Тэнцсэн 3/15/2018
8 9011 КА68042402 Нүүр амны их эмч 61 Тэнцээгүй 3/15/2018
9 9012 КЮ88100961 Нүүр амны их эмч 62 Тэнцээгүй 3/15/2018
10 9013 ЧЗ80022502 Нүүр амны их эмч 65 Тэнцээгүй 3/15/2018
11 9014 ХР67072361 Нүүр амны их эмч 90 Тэнцсэн 3/15/2018
12 9015 ВЮ84022100 Мэс заслын их эмч 76 Тэнцсэн 3/15/2018
13 9016 УУ92022205 МУАУ-ы эмч 74 Тэнцсэн 3/15/2018
14 9018 НФ93052008 МУАУ-ы эмч 78 Тэнцсэн 3/15/2018
15 9019 РЮ90120939 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 3/15/2018
16 9020 КЗ88062703 Бага эмч 75 Тэнцсэн 3/15/2018
17 9021 НЮ88103066 Бага эмч 86 Тэнцсэн 3/15/2018
18 9023 КК74092501 Бага эмч 92 Тэнцсэн 3/15/2018
19 9024 ВР85040218 Бага эмч 84 Тэнцсэн 3/15/2018
20 9025 КЮ96012701 МУАУ-ны бага эмч 53 Тэнцээгүй 3/15/2018
21 9026 УШ91060231 Сувилагч 82 Тэнцсэн 3/15/2018
22 9027 КЗ87091906 Сувилагч 85 Тэнцсэн 3/15/2018
23 9028 КД89033003 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 3/15/2018
24 9029 КН63010469 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 3/15/2018
25 9030 КЗ88022328 Сувилагч 70 Тэнцсэн 3/15/2018
26 9031 ГЮ89092003 Сувилагч 67 Тэнцсэн 3/15/2018
27 9032 КИ90031805 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 3/15/2018
28 9033 КЮ91072410 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 3/15/2018
29 9034 УП93033143 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 3/15/2018
30 9036 КБ84072103 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 3/15/2018
31 9037 КЮ84111167 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 3/15/2018
32 9038 ЙГ81111204 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 3/15/2018
33 9040 ГЮ81050101 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 3/15/2018