Мэдээ:
  • Төрөлт:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 112 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3295 төрөлтөөр буюу 5.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 64 515 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3328 хүүхдээр буюу 5.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 172 буюу 51.4 хувь нь хүү, 31 343 буюу 48.6 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл:Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 865 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1088 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 54 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нас баралтын 14 360 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1251 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 8689 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 5671 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин:Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 34 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 107.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2395 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.1-оор буурсан байна.
2018-01-26-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дү
2018-01-26-ны  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 4803 НФ78020955 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 18 Тэнцээгүй 1/24/2018
2 8201 ДМ91102606 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
3 7501 ГГ95042200 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй  1/24/2018
4 4001 ТИ88041008 Эх баригч   Ирээгүй  1/24/2018
5 5344 РЮ79120922 Сувилагч 83 Тэнцсэн 1/24/2018
6 5345 ВМ94091918 Сувилагч 74 Тэнцсэн 1/24/2018
7 5346 РЗ92022405 Сувилагч 71 Тэнцсэн 1/24/2018
8 3648 ТК94042606 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
9 4201 УП88032009 Эм зүйч   Ирээгүй  1/24/2018
10 4202 ПБ85091309 Эм зүйч   Ирээгүй  1/24/2018
11 4203 УР88032009 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй 1/24/2018
12 3649 ТВ81110500 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
13 8807 ОМ89121009 Эх баригч   Ирээгүй  1/24/2018
14 5347 ЙС91103108 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 1/24/2018
15 2301 ЦГ85032901 Дотрын эмч   Ирээгүй  1/24/2018
16 6905 ЙТ85092914 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  1/24/2018
17 5348 ПВ91050103 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
18 2501 УЖ88070408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй  1/24/2018
19 3650 ЦА73041600 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 1/24/2018
20 4204 УД89011605 Эм зүйч 14 Тэнцээгүй 1/24/2018
21 4002 ТЗ89031966 Эх баригч   Ирээгүй  1/24/2018
22 3006 КЮ89110377 Насс   Ирээгүй  1/24/2018
23 3651 ПЙ91080700 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
24 4003 ОС91021121 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 1/24/2018
25 3652 ПД85091562 Сувилагч 70 Тэнцсэн 1/24/2018
26 5500 УШ91112418 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 32 Тэнцээгүй 1/24/2018
27 3653 ЧС82063007 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
28 3654 ОО88121325 Сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018
29 5501 УШ91032604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  1/24/2018
30 4205 ЮД89022601 Эм зүйч   Ирээгүй  1/24/2018
31 4618 МЗ91081821 Бага эмч   Ирээгүй  1/24/2018
32 4439 ЖВ90082851 Эм найруулагч   Ирээгүй  1/24/2018
33 1001 ЦЗ61110402 Арьс гоо заслын эмч 54 Тэнцээгүй 1/24/2018
34 4440 ХГ84032309 Эм найруулагч   Ирээгүй  1/24/2018
35 6906 СЛ91093002 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 1/24/2018
36 3655 ИЛ90090402 Сувилагч 73 Тэнцсэн 1/24/2018
37 4441 ОА89030303 Эм найруулагч   Ирээгүй  1/24/2018
38 4804 ТА91032411 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй  1/24/2018