Мэдээ:
  • Төрөлт:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 112 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3295 төрөлтөөр буюу 5.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 64 515 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3328 хүүхдээр буюу 5.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 172 буюу 51.4 хувь нь хүү, 31 343 буюу 48.6 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл:Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 865 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1088 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 54 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нас баралтын 14 360 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1251 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 8689 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 5671 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин:Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 34 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 107.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2395 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.1-оор буурсан байна.
2017-12-11-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дү
2017-12-11-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1602 РЙ72101027 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 66 Тэнцээгүй  
2 1701 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 64 Тэнцээгүй  
3 2102 ИИ72041603 Дүрс оношлогооны эмч 39 Тэнцээгүй  
4 2103 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй  
5 2305 БЖ74111561 Дотрын эмч   Ирээгүй  
6 3031 УИ91092938 Насс   Ирээгүй  
7 3032 ПЮ88011411 Насс   Ирээгүй  
8 3312 ЧК76031000 УАУ эмч   Ирээгүй  
9 3647 ЧЛ67120269 Сувилагч   Ирээгүй  
10 3648 ШД67101905 Сувилагч   Ирээгүй  
11 3649 СЕ87120818 Сувилагч   Ирээгүй  
12 3650 ЙК76050701 Сувилагч   Ирээгүй  
13 4001 ОС91021121 Эх баригч   Ирээгүй  
14 4436 ХД77011963 Эм найруулагч   Ирээгүй  
15 4437 ЖЭ80072501 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн  
16 4614 ТГ19850311 Бага эмч   Ирээгүй  
17 4615 ПЮ92100813 Бага эмч   Ирээгүй  
18 4616 МБ73082406 Бага эмч 64 Тэнцээгүй  
19 5344 МЮ98030326 Сувилагч 58 Тэнцээгүй  
20 5345 ИЮ92080321 Сувилагч   Ирээгүй  
21 5347 МИ93072403 Сувилагч   Ирээгүй  
22 5348 ЦИ82102701 Сувилагч 67 Тэнцээгүй  
23 5349 ЦИ83012805 Сувилагч   Ирээгүй  
24 5350 ХД75062363 Сувилагч   Ирээгүй  
25 5500 ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  
26 5501 РС92100517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  
27 5502 НЗ93013110 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй  
28 6905 ДВ87041207 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй  
29 6906 УУ91072303 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  
30 6907 ШЖ86041665 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй  
31 7501 УЧ92112010 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй  
32 8807 ОК95043009 Эх баригч   Ирээгүй