Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар 51 360 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3112 төрөлтөөр буюу 6.5 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 51 677 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3113 хүүхдээр буюу 6.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 26 603 буюу 51.5 хувь нь хүү, 25 074 буюу 48.5 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдол буюу 100 000 амьд төрөлтөд 2.5-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 691 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 8 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.7-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 869 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 44 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралт: 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар нас баралтын 11 439 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1068 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 6943 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4496 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 28 243 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 88.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2937 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 13.1-оор буурсан байна.
2017-11-20-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн Цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1605 АЮ92110707 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 73 Тэнцсэн 11/20/2017
2 3307 ЧС86071068 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 11/20/2017
3 3636 ПИ90011001 Сувилагч 72 Тэнцсэн 11/20/2017
4 3637 ОГ82010603 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/20/2017
5 3638 ЧЛ67120269 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/20/2017
6 3643 ОЭ86111808 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 11/20/2017
7 6933 СЮ82091900 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 11/20/2017
8 6935 ФА88041917 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 11/20/2017
9 7005 РД91032902 Уламжлалт анагаахын их эмч 78 Тэнцсэн 11/20/2017
10 1606 ЧС72080509 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 11/20/2017
11 1703 ВЭ85031618 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 11/20/2017
12 3020 ЙЭ76111810 Насс   Ирээгүй 11/20/2017
13 3021 КЮ89110377 Насс   Ирээгүй 11/20/2017
14 3022 ЕЙ70021009 Насс   Ирээгүй 11/20/2017
15 3308 ЗЮ73071604 УАУ эмч   Ирээгүй 11/20/2017
16 3639 ОП89080904 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
17 3640 ОА84062304 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
18 3641 ПН91022021 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
19 3642 УП93033143 Сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017
20 4002 МХ88042900 Эх баригч   Ирээгүй 11/20/2017
21 4003 ОС91021121 Эх баригч   Ирээгүй 11/20/2017
22 4004 УЕ87041343 Эх баригч   Ирээгүй 11/20/2017
23 4415 ОА89030303 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
24 4416 ОЭ81041368 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
25 4417 ЖЙ81010861 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
26 4418 ДП92051302 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/20/2017
27 4620 ТГ85031103 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
28 4621 АЭ88022167 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
29 4622 СТ69090801 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
30 4623 НФ78020955 Бага эмч   Ирээгүй 11/20/2017
31 5524 ОЛ92092004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 11/20/2017
32 6930 ЦБ87112001 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
33 6931 ТГ92021805 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
34 6932 ХБ84121604 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
35 6934 ПА84042808 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
36 6936 БЛ82110216 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 11/20/2017
37 7004 УХ91020721 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 11/20/2017
38 8203 ЙЕ92111600 Уламжлалт анагаахын сувилагч   Ирээгүй 11/20/2017