Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 24 913 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 227 төрөлтөөр буюу 0.9 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 075 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 235 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 12 729 буюу 50.8 хувь нь хүү, 12 346 буюу 49.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 5 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 19.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 7.8-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 346 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.8 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 411 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.4 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 29 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нас баралтын 5735 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 3457 тохиолдол буюу 60.3 хувь нь эрэгтэй, 2278 буюу 39.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 төрлийн 14 145 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 43.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 728 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.5-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-14-ний үндсэн мэргэшлийн төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн
2017-11-14-ний үндсэн мэргэшлийн төгсөлтийн дахин шалгалтын  дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 9638 УХ89090697 Сүрьеэ судлал 92 Тэнцсэн 11/14/2017
2 9645 БЭ88010409 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
3 9631 МЮ82071702 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
4 9643 СЭ67123131 Сүрьеэ судлал 90 Тэнцсэн 11/14/2017
5 9639 НУ91081805 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
6 9642 ЗВ93022523 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
7 9632 ЕЮ89013021 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
8 9636 АО80072600 Сүрьеэ судлал 91 Тэнцсэн 11/14/2017
9 9637 РЮ90092706 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
10 9631 ЛА88108000 Сүрьеэ судлал 88 Тэнцсэн 11/14/2017
11 9646 ЕЭ81070664 Сүрьеэ судлал 92 Тэнцсэн 11/14/2017
12 9644 ЦЖ72010402 Сүрьеэ судлал 96 Тэнцсэн 11/14/2017
13 9632 ЕТ90031709 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
14 9640 ГЮ91081722 Сүрьеэ судлал 95 Тэнцсэн 11/14/2017
15 9635 СК83111503 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
16 9633 ИЮ90121005 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
17 9634 МЖ88021201 Сүрьеэ судлал 89 Тэнцсэн 11/14/2017
18 9641 ИФ90091507 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017