Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар 5956 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 277 төрөлтөөр буюу 4.4 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны 1 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6001 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 270 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 3063 буюу 51.0 хувь нь хүү, 2938 буюу 49.0 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 50.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 34.1-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 112 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 18.7 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.4-оор өссөн үзүүлэлттэй байна.Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 139 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 23.2 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 26 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2019 оны 1 сарын байдлаар нас баралтын 1573 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 87 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 917 тохиолдол буюу 58.3 хувь нь эрэгтэй, 656 буюу 41.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 18 төрлийн 3671 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 11.6 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 333 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 0.9-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-24-ний Сэлэнгэ аймгийн эмнэлэгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн ц
2017-11-24-ний Сэлэнгэ аймгийн эмнэлэгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ДЮ85081301 Их эмч 53 Тэнцээгүй 11/24/2017
2 1002 ИР91010211 Их эмч 51 Тэнцээгүй 11/24/2017
3 1003 ИР92011601 Их эмч 56 Тэнцээгүй 11/24/2017
4 1004 ОГ69072616 Их эмч 40 Тэнцээгүй 11/24/2017
5 1005 МТ85060330 Их эмч 74 Тэнцсэн  11/24/2017
6 1006 ТА95050223 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн  11/24/2017
7 1007 МА84121601 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн  11/24/2017
8 1008 СЩ91042501 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн  11/24/2017
9 1009 МЖ77050106 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 11/24/2017
10 1010 ДЮ75120504 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 11/24/2017
11 1011 УЕ83052963 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн  11/24/2017
12 1012 ИЦ77000727 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй 11/24/2017
13 1013 МЖ72082001 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн  11/24/2017
14 1014 ИЦ88081506 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 11/24/2017
15 1015 МЭ79071462 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн  11/24/2017
16 1016 ОК91092803 Уламжлалтын бага эмч 73 Тэнцсэн  11/24/2017
17 1017 НЮ98030326 Сувилагч /ОХУ/ 41 Тэнцээгүй 11/24/2017
18 1018 ОО88121325 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 11/24/2017
19 1019 МЮ99102008 Сувилагч /ОХУ/ 77 Тэнцсэн  11/24/2017
20 1020 МЮ89031776 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/24/2017
21 1021 МЬ772010508 Эм найруулагч   Ирээгүй 11/24/2017
22 1022 МЛ94022815 Сувилагч   Ирээгүй 11/24/2017